Az Incorpora 2022/23-as évének értékelése

Az Incorpora projekt jelenleg a hasonló forprofit megoldások mellett a Magyarországon működő legnagyobb ingyenes munkaerőpiaci szolgáltatás, emellett az egyetlen, mely tevékenységét szervezetek hálózatos együttműködésén keresztül végzi.

Az osztrák ERSTE Alapítvány és a spanyol La Caixa Alapítvány által 2006-ban kezdeményezett és folyamatosan támogatott program alapvető célkitűzése a hátrányos helyzetű álláskeresők társadalmi integrációjának biztosítása munkaerőpiaci mentorok, valamint a hálózathoz kapcsolódó civil szervezetek és együttműködő partnerek közös munkája révén.

A szolgáltatás mindenki számára díjmentesen hozzáférhető, aki bármilyen okból nehézségekkel küzd az elhelyezkedés során.

A 2022/23-as projektév sok szempontból mozgalmasan indult és zajlott. A szomszédos Ukrajnában zajló háborús események jelentős hatással voltak a hazai munkaerőpiacra is, ezáltal az álláskeresők összetételére és a munkaadók foglalkoztatási hajlandóságára.

A projektben résztvevő 5 szervezet mentorai a lezárt projektév során közel 150 céggel léptek kapcsolatba üres álláshelyeket felkutatva, emellett több, mint 1000 ügyfél esetében vizsgálták az elhelyezés lehetőségét és támogatták őket az új állásig vezető úton. Az ügyfelek közel fele, tehát nagyságrendileg 500 álláskereső sikeresen munkába is állt a projektben dolgozó szakemberek aktív közreműködésével, ami arányaiban az elmúlt évekhez viszonyítva a hatékonyság növekedését is mutatja.

A legtöbb elhelyezés – az ügyfelek mintegy 40%-a – a jelenlegi legáltalánosabbnak számító ágazatokban, az építőiparban és az ehhez kapcsolódó kiszolgáló területeken, valamint a vendéglátásban történt. További 15% adminisztratív és irodai munkakörökben helyezkedett el eredményesen, 12% pedig termelési és fizikai munkakörökben talált megfelelő munkát. Az álláskeresők 4-8%-a kereskedelmi, kommunikációs, menedzsment, oktatási, szociális és takarítói munkakörökben helyezkedett el, míg körülbelül 2% a szállítás, közlekedés és a vagyonvédelem területén talált munkát. A fentiek alapján pozitívumként megállapítható, hogy az álláskeresők hasonló arányban helyezkedtek el felelős és vezetői pozíciókban, mint a legalacsonyabb szintű munkakörökben, így a skála mindkét végén sikerült az adott esetben lehető leginkább megfelelő álláshelyet megtalálni az adott ügyfél számára.

Ami a vállalkozói szektort illeti, az ágazati megoszlás 90%-10%-ban a vendéglátóipari és egyéb szakemberek között oszlik meg, a többség a szállodák, éttermek és vendéglátóipari szolgáltatások területén indított saját vállalkozást. A harmadik országokból érkező álláskeresők helyzete hasonló a vállalkozásokéhoz. Ez részben a két terület közötti jelentési átfedésnek köszönhető, mivel a magyarországi vállalkozásindítások száma az adójogszabályok 2022 végi változása miatt drasztikusan visszaesett. Így a harmadik országokból érkező álláskeresők számára a vendéglátás az első számú lehetőség az állandó munkahelyre, a vendéglátóhelyek és a szállodaláncok a fő ügyfelek.

Az elmúlt évek és koordinátori szempontból kiemelten a 2021-2023 közötti intenzív fejlesztési időszak eredményeként 2023 évtől az Incorpora Romániában induló pilot évének menedzsment feladatait is a magyarországi koordinátor látja el, így lehetőség nyílik együttműködésben betekinteni egy másik ország munkaerőpiaci folyamataiba és ebből hasznosítható jó gyakorlatokat, információkat meríteni.

További előre mutató lehetőségként előkészítés alatt áll egy olyan, az Incorpora tevékenységére épülő projekt, amely a munkaerőpiaci folyamatokban megrekedt, elhelyezkedni tartósan képtelen álláskeresőket segíteni átképzés, továbbképzés által.

Ez azért is bír kiemelt jelentőséggel, mert elmérések szerint az unió lakosságának 18 százaléka inaktív, vagyis jelenleg sem az oktatásban, sem a munkaerőpiacon nem jelenik meg, emellett új célcsoportként jelentkeztek az elmúlt években a magasan képzett, ám kiégés vagy bármely egyéb ok miatt elhelyezkedni képtelen, ilyen módon aktuális helyzetük szempontjából használható tudással nem rendelkező álláskeresők, akik bár egyik klasszikusan hátrányos helyzetűként kezelt csoportba sem sorolhatók, számosságuk miatt mégis kiemelten szükséges helyzetük lehetséges megoldásával foglalkozni.

Share Article
TOP