Az Incorpora program szervezetei – Menhely Alapítvány

AZ INCORPORA PROGRAMOT 5, TELJESEN MÁS TERÜLETEN AKTÍV, ÁM EGYMÁSSAL EGYÜTTMŰKÖDŐ SZERVEZET/ALAPÍTVÁNY ALKOTJA. EZÚTTAL KOMOLY MÚLTTAL RENDELKEZŐ A MENHELY ALAPÍTVÁNYT MUTATJA BE ANNAK IGAZGATÓJA, AKNAI ZOLTÁN.

Fotó: Balogh Zoltán

– A Menhely Alapítvány fedél nélkül élő, hajléktalan emberek helyzetének javításával foglalkozik. Mióta beszélhetünk Magyarországon hajléktalanságról és mi volt az a pont, ami életre hívta az alapítványt?

– A modern társadalmakban a hajléktalanság problémája együtt jár a munkaerő szabad áramlásával. Az a kérdés, hogy a különböző társadalmi-politikai berendezkedések, hogyan kezelik ezt a problémát. Magyarországon ez a jelenség a rendszerváltáskor vált látványos problémává, és azóta folyamatosan jelen van. A kommunizmus évei alatt, amikor „megvalósult a teljes foglalkoztatás”, a munka nélkül „csellengő” embereket bezárták, tehát hivatalosan hajléktalan emberek sem voltak. Akik dolgoztak, azok laktak is valahol. 1989-ben már kevésbé volt szigorú a rendszer, sokan éltek munka és fedél nélkül a nagyobb városokban. Tömegesen szűntek meg a munkahelyek, zártak be a nagyipari cégek, melyek korábban munkásszállót biztosítottak a nagyszámú otthonuktól távol dolgozó munkavállalónak. Sokan, akik elvesztették munkájukat, és ezzel lakhatásukat is, nem tudtak már hova hazamenni, mert megszakadtak a korábbi kapcsolataik. A Menhely Alapítvány ebben a történelmi időszakban, 1989 decemberében jött létre, azzal céllal, hogy az 1989-90-ben tömegesen munkanélkülivé, majd hajlék nélkülivé vált emberek számára megpróbáljon segítséget nyújtani a boldogulásban, az újrakezdésben.

– Messzire jutottatok. Ma hol tartotok?

Az Alapítvány tulajdonképpen egy „foglalt házban”, egy volt munkásőr laktanyában kezdte meg működését néhány elhivatott segítő közreműködésével. Ma már 70 munkatársat, évente legalább 200 önkéntest foglalkoztató, szociális intézményeket működtető, valamint támogatást-közvetítő civil szervezet vagyunk. Az alapítvány története szorosan összefonódik a hajléktalanellátás fejlődésének történetével. Sok olyan szolgáltatás működik országszerte, melyet az alapítvány hozott létre az elsők között. Ilyen például a teljes ellátást biztosító lábadozó működtetése, betegségből felépülő hajléktalan emberek számára, akik kórházi ellátásra már nem szorulnak, de még ápolást igényelnek. Vagy a diszpécserszolgálat, ami az ellátás teljes spektrumáról nyújt információkat telefonon keresztül, valamint koordinálja az utcai szolgálatok működését. És ilyen a nappali melegedő is, mely az alapszolgáltatásokon túl olyan programokat is nyújt, amelyek segíthetnek a kilábalásban. Ilyen intézményben működtetünk álláskereső irodát, ingyenes jogi tanácsadást, lakhatást segítő programokat, vagy nyújtunk csomagmegőrző szolgáltatást, és nappali melegedőben kapott helyet a Fedél Nélkül újság szerkesztősége is, amely közösséget, az önkifejezés és publikálás lehetőségét biztosítja a rászorulóknak, valamint megélhetést, vagy keresetkiegészítést jelent az újság terjesztői számára. Az Alapítvány szervezi az 1999 óta évente lebonyolításra kerülő „Február 3-a kutatást” is, mely minden év februárjában méri fel a Magyarországon élő hajléktalan emberek aktuális helyzetét. És persze minden tevékenységünkkel próbáljuk az- , és hozzájárulni ahhoz, hogy egy befogadó, és elfogadó, színes társadalomban élhessünk. Ennek érdekében nemzetközi együttműködésekben, illetve azok kezdeményezésében is részt veszünk.

– Kikből áll a Menhely Alapítvány csapata?

– Ha egy szóval kéne megfogalmaznom, akkor azt mondanám, hogy „segítőkből”. A „frontvonalban”, a hajléktalan emberekkel végzett közvetlen segítő tevékenységet folytató munkatársakból, akik között a hajléktalanságot megtapasztalt, emberek is vannak. Ők a szociális munkások, asszisztensek és a kisegítő személyzet, valamint azokból, akik az ő munkájukat segítik a „háttérben” végzett tevékenységükkel, mint például gazdasági iroda munkatársai az adományszervező, vagy az önkéntes koordinátoraink. Jelenleg 74 főállású, és részmunkaidős, alkalmazottunk van, mely a téli krízisidőszakban további 15-20 fővel egészül ki, és emellett évente legalább kétszáz önkéntes vesz részt valamilyen programunkban.

– Mikor kerültetek az Incorpora programba és mit jelent ez az együttműködés számotokra a gyakorlatban?

– Folyamatosan keressük azokat a lehetőségeket, melyek a hajléktalan emberek számára segítséget nyújthatnak a tovább fejlődéshez, ahhoz, hogy kilábalhassanak helyzetükből. Ezért veszünk részt szívesen az Incorpora hálózatában is, melynek 2016-óta a Diverzitás Alapítvánnyal az első csatlakozói között vagyunk. A Práter utcai Nappali Melegedőben 1996 óta foglalkozunk azzal, hogy segítsük a hajléktalan emberek munkavállalását. Akkor az EU PHARE programjának segítségével hoztuk létre álláskereső irodánkat, mely elsősorban alkalmi munkákat közvetített ügyfeleink számára. Azóta sok minden megváltozott, de folyamatosan részt vettünk más hasonló programokban is, ezért amikor 2016-ban megkeresett minket az ERSTE Alapítvány azzal, hogy csatlakozzunk a spanyol mintára létrehozandó hálózathoz örömmel tettük ezt meg. Számunkra nagy segítség volt, hogy a munkáltatói oldal bevonásához – olyan munkáltatók megtalálásához, akik szívesen foglalkoztatnak a munkaerőpiacon hátrányos helyzetből induló embereket – segítséget kaptunk a társszervezetektől, és ehhez a hálózati működés remek keretet nyújt. Fontos tapasztalat volt számunkra az is, hogy a célcsoportunk professzionális segítése mellett a munkáltatók bevonását, a velük történő kapcsolattartást is csak magas színvonalon, odafigyeléssel, és megértéssel lehet eredményesen végezni. Ehhez a többi szervezettel történő szorosabb együttműködés jó alapot teremt, hiszen folyamatosan kommunikálunk egymás terveiről, problémáiról, sikereiről, és ez tovább lendíthet minket a sajátjaink megoldásában.

– Mit gondolsz, miben vagytok a leghatékonyabbak?

– Az elmúlt, közel 32 év alatt a fővárosi hajléktalanellátó rendszer szereplőivel jó kapcsolatunk van, így a különböző programjaink, így az álláskereső irodánk működése, és az Incorpora program is ismert a társszervezetek számára. Sokan kerülnek hozzánk más szervezetektől, a programban résztvevő mentoraink pedig igazán remek munkát végeznek. 2020-ban új munkáltatói kapcsolatokért felelős munkatárs csatlakozott hozzánk, aki az üzleti szférában szerzett tapasztalataival és érzékenységével új távlatokat adott munkánknak. A tavalyi éveben is sikerült a kitűzött céljainkat elérni, és a pandémia ellenére is 97 elhelyezkedésben működtünk közre.

Fotó: Bankó Gábor

– Mi a következő, legfontosabb cél? Egyáltalán beszélhetünk-e a Menhely Alapítvány kapcsán változó célokról, vagy a nehézség évről-évre tulajdonképpen ugyanaz?

– Az ideánk, vagy nevezzük akár jelmondatnak, „Mindenkinek legyen otthona!” nem változik. Az út viszont, amin keresztül eljuthatunk odáig még egy-egy ember esetében is többféle lehet. Számunkra az a fontos, hogy segítsük megtalálni a hozzánk fordulóknak, a számukra legmegfelelőbb utat, és ha sikerült rajta elindulni támogassuk őket abban, hogy végig is menjenek rajta, az útjukba kerülő akadályokat pedig segítsünk leküzdeni. Van, akiknek abban kell segíteni, hogy eljusson a felismerésig: a munka egy lehetőség, amellyel közelebb juthat a célhoz. Van, akinek abban, hogy megtalálja a számára legmegfelelőbb munkahelyet, utána megy tovább a maga útján. És van, aki nem, vagy csak nagyon nehezen tud e szakaszon túljutni, mert kizárólag olyan munkákat tud végezni, amelyből csekély esélye van az önálló lakhatásra.

Ez komoly probléma nálunk, Magyarországon. Ha valakinek nincs tulajdona, vagy kiemelkedően magas jövedelme, akkor a piacon nagyon nehezen talál megfizethető önálló lakhatást. A közhiedelemmel ellentétben a hajléktalan emberek jelentős része dolgozik, és valamilyen szálláson lakik. Sokukról senki sem mondaná azt ránézésre, hogy hajléktalan mert az, hogy nincs önálló lakhatása, az nem látszik, egyéb külső jegyeiben pedig nem különbözik az átlagtól. Sokan vannak, akiknek van munkájuk, de mégsem tudnak előrébb jutni, önálló lakhatást biztosítani maguknak. Számukra az otthon is egészen más értelmet kap, mégis fontos számukra, hogy dolgozhassanak. Az alapítvány feladata, hogy a hozzánk fordulók számára legmegfelelőbb segítséget tudjuk nyújtani, függetlenül attól, hogy az útjának éppen melyik szakaszán jár.

– Változtatott-e, formálta-e a céljaitokat, működéseteket a Covid – helyzet?

– Természetesen. Az úgynevezett tömegszolgáltatásainkat teljesen át kellett szerveznünk, hogy a hozzánk fordulók minél nagyobb biztonságban legyenek, és minél kisebb legyen a járványügyi kockázat. Sok energiánkat fordítottuk a járvány elleni védekezésre. Kezdetben a védőfelszerelések, eszközök, beszerzése, biztosítása, később mind a munkatársak, mind az ügyfelek tesztelése, idén januártól pedig az oltások megszervezése adott többletfeladatokat számunkra. Az egyéni tanácsadáson alapuló szolgáltatásainkat azonban megtartottuk, hiszen az általunk segített emberek nagy részének kevés lehetősége adódik az online kommunikációs eszközök használatára. A munkáltatói oldallal történő kapcsolattartást – ahol erre reális igény mutatkozott – mi is az online térben valósítottuk meg.

Facebook: www.facebook.com/menhely.hu

honlap: www.menhely.hu

Share Article
TOP